Commissie Sportiviteit & Respect


Iedereen binnen ​en buiten ​de voetballerij - en dus ook bij Unitas'30 -​ heeft dagelijks te maken met respect en algemene normen en waarden in onze maatschappij. Hoe gaan we met elkaar om ? Welke (spel)regels gelden er binnen en buiten het veld ?  Een speler krijgt een rode kaart ? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toch blijven normen en waarden voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee ? En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk ?

Unitas'30 heeft jaren geleden de Interne Tuchtcommissie opgericht, die sinds kort door het leven gaat als Commissie Sportiviteit & Respect. De commissie is het eerste aanspreekpunt voor situaties zoals hieronder beschreven. Daarnaast is een handboek gepresenteerd in de vorm van een tuchtreglement. Het is in feite een stukje 'gereedschap' voor de vereniging. Klik hier voor het tuchtreglement.


Taken van de commissie Sportiviteit & Respect:
  • Informeren van de leden over regels, procedures en sancties aangaande normen & waarden.
  • Afhandelen tuchtzaken op en rond het veld (rode kaarten, schorsingen).
  • Incidenten waar teams bij betrokken zijn als het gaat om kleedkamer-misbruik, collectief misdragen van een team, vandalisme etc.
  • Signaleren en optreden van/bij misstanden (bijvoorbeeld: toezien op reilen/zeilen op velden, niet speelgerechtigde spelers opstellen, agressie rond velden, buitensporig coachgedrag van leiders/trainers etc.)
  • In behandeling nemen van zaken die worden ingediend door betrokken partijen.
  • Gesprekken voeren met de betrokken partijen. Hoor en wederhoor.
  • Bewaken van de procedure, die bij het afhandelen van een onderzoek dient te worden gevolgd.
  • Het nemen van maatregelen c.q. het bepalen van de sanctie en het eventueel melden van deze maatregelen en/of sancties aan het bestuur.
Wil je een situatie melden of bespreken met een van de leden dan kan dit via: respect@unitas30.nl of neem contact op met één van onderstaande commissieleden.
Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Terug naar boven