VOG voor vrijwilligers

Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties, die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren.

Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken.

Het bestuur van Unitas'30 onderschrijft deze actie en wilt als onderdeel van haar beleid alle vrijwilligers van 18 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, leden van de activiteitencommissie, wedstrijdsecretariaat en  \overige commissieleden. Ook alle leden van het hoofdbestuur vragen een VOG aan.

Alle vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een deels ingevuld aanvraagformulier per mail toegestuurd. De vrijwilliger vult het formulier verder in. Het verdere proces van aanvragen voor de huidige groep vrijwilligers is afhankelijk van waar de vrijwilliger woont. Verdere informatie hierover wordt vermeld in de mail.

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Het aanvragen van een VOG in sport is gratis. Dankzij een subsidiemaatregel van de regering kunnen vrijwilligers van Unitas'30 gratis een VOG aanvragen.

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2014-2015 stelt Unitas'30 het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van het seizoen 2014-2015 geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen aan de orde is.

Voor aanvullende vragen, opmerkingen of iets anders? Neem dan contact op. 

Rob van Bussel, vog@unitas30.nl


Voor meer informatie kan je hier de pagina van het NOC*NSF bekijken.
Lees hier de handleiding.
Terug naar boven