Overschrijvingen

De sluitingsdatum van de reguliere overschijvingsperiode is altijd 15 juni om 23.59 uur. Sinds het seizoen 2015-2016 vinden alle overschrijvingen voortaan digitaal plaats. Bijkomend voordeel van de digitale overschrijving is dat de oude vereniging het lid niet meer hoeft af te melden, dit gebeurt automatisch zodra de overschrijving wordt doorgevoerd. Hierdoor blijft de speler speelgerechtigd totdat alle wedstrijden van dit seizoen gespeeld zijn. Het kan zijn dat de nieuwe werkwijze bij sommigen nog vragen oproept, onderstaand beantwoorden we de meest voorkomende.

Overschrijvingen inzetten via “bestaand” of “nieuw”?
Wanneer een speler zich meldt bij de nieuwe vereniging voor een overschrijvingsverzoek, is dit altijd een bestaand KNVB-lid. Via de button “Bestaand” kun je via de relatiecode (of de volledige achternaam en geboortedatum) zoeken naar de juiste persoon. De button “Nieuw” is bedoeld voor geheel nieuwe leden (dwz die voor het eerst KNVB-lid worden).

Wat doet de speler zelf nog bij een overschrijving?
Een speler meldt zich aan bij de nieuwe vereniging, waar hij een inschrijfformulier invult en ondertekent. Hiermee verklaart de speler zich officieel te hebben aangemeld bij de nieuwe vereniging. De vereniging houdt dit inschrijfformulier in haar bezit.

De oude vereniging heeft de overschrijving van een speler geblokkeerd, wat nu?
Een vereniging kan een ingediende overschrijving van een speler in het systeem blokkeren. Dit kan alleen als de speler een betalingsachterstand (contributie of opgelegde boetes) heeft bij zijn oude vereniging. Dit is een onderlinge kwestie tussen de speler en de oude vereniging en zij moeten dit samen oplossen, de KNVB is hier geen partij in. Als de kwestie is opgelost, is het aan de oude vereniging om de blokkade verwijderen. Zodra de blokkade is opgeheven, zal de overschrijving verder zonder problemen verwerkt worden.

Om leden te informeren over de nieuwe werkwijze bij het overschrijven, heeft de KNVB een tekst opgesteld ('Digitale overschrijvingen speler & speelster'). 
Terug naar boven