Voorwaarden gebruik wifi

Voorwaarden gebruik gratis Wifi Unitas’30:
  • Unitas'30 stelt gratis WiFi voor haar bezoekers beschikbaar, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
  • Unitas'30 biedt geen ondersteuning bij het opzetten van de internetverbinding.
  • Daar waar van toepassing gelden de huisregels van Unitas'30 zoals die staan in het huisreglement. Unitas'30 is gerechtigd om in voorkomende gevallen de toegang tot internet te blokkeren.
  • Het gebruik van WiFi is op basis van een fair use policy. Dit houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen.
  • Unitas'30 kan ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan het gemiddelde.
  • Unitas'30 houdt het recht om de verbinding van WiFi met de gebruiker te blokkeren, indien de gebruiker in strijd handelt met het huisreglement.
  • Unitas'30 is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.
  • Unitas'30 neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op het server/internet geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
  • De gebruiker verklaart Unitas'30 nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Bestuur Unitas’30
3-9-2016
 
Terug naar boven