Vertrouwenspersoon


Iedereen moet zich bij Voetbalvereniging SC Unitas’30 thuis en veilig kunnen voelen. Dit geldt ook
voor jou. Ongewenste intimiteiten, pesten, agressie, discriminatie en ander ongewenst gedrag
kunnen je gevoel van veiligheid bedreigen en moeten daarom meteen aangepakt worden.

Heb je een probleem waardoor jij je binnen de vereniging niet prettig of onveilig voelt? Heb je
hierover gevoelens van schaamte, onmacht of woede en kan je hierover niet met je trainer of coach
praten? Neem dan gerust contact op met onze vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon luistert naar je. Samen met jou zoekt de vertrouwenspersoon naar de beste
oplossing, zodat jij je weer thuis en veilig kunt voelen binnen SC Unitas’30. Samen, want de
vertrouwenspersoon overlegt eerst met jou welke actie ondernomen kan worden om het probleem
op te lossen. De vertrouwenspersoon doet dus niets zonder dat jij ervan afweet.

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en spreekt alleen na jouw toestemming
met anderen over een klacht. Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van (een vermoeden van)
strafrechtelijke feiten, dan zal de vertrouwenspersoon zich ook zonder toestemming van de melder,
wenden tot de politie of een andere geschikte instantie.

Binnen onze vereniging kun je terecht bij de volgende vertrouwenspersonen: Pascale Mathon-van
Steen en/of John van Dongen.   

De vertrouwenspersonen zijn geen lid van het bestuur van SC Unitas’30, hebben geen andere vrijwilligersfunctie bij Unitas'30 en zijn onafhankelijk. Je kunt de
vertrouwenspersonen bereiken op het algemene e-mail adres vertrouwenspersoon@unitas30.nl
Persoonlijk mailen kan ook. Stuur dan je mail naar:  voor Pascale: vertrouwenspersoon-v@unitas30.nl of voor John: vertrouwenspersoon-m@unitas30.nl.

Leden

Vertrouwenspersoon John van Dongen
Vertrouwenspersoon Pascale Mathon-van Steen
Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Terug naar boven