Ereleden en Leden van Verdiensten

Met trots eert Unitas'30 hier haar Ereleden & Leden van Verdiensten. 

Vrijwilligers zijn de kurk waarop Unitas'30 drijft. Zonder al onze bestuurders, commissieleden, scheidsrechters, trainers, begeleiders, terreinknechten, barmensen en ga zo maar door zou er geen wedstrijd gespeeld worden. Unitas'30 koestert al deze mensen die zich vrijwillig verdienstelijk maken voor Unitas'30.

Hieronder een overzicht van alle Unitas'30-ereleden en -voorzitters en Leden van Verdiensten. 

Ad Broks (erelid)
Lid sinds 1970. Lid van hoofdbestuur van 1979 t/m 2014. Penningmeester en lid Dagelijks Bestuur van 1999 t/m 2014. Verrichte functies: jeugdvoorzitter, jeugdsecretaris, secretaris. Vanaf 1984 vice-voorzitter. Jeugdtrainer- en leider van diverse teams van 1984 t/m 1994. Lid geweest van de schoonmaakploeg. Gevoetbald bij Unitas'30 van 1970 t/m 2000. 

Ad van Eekelen (erelid)
Lid sinds 1970. Lid van hoofdbestuur van 1989 t/m 2014. Secretaris en lid Dagelijks Bestuur van 1989 t/m 2014. Leider bij team van eigen zoon. Verzorgt de belijning op natuurgrasveld(en). Coördinator recreatieve senioren. Zelf gevoetbald van 1970 t/m heden.

Jan Willemse (ere-voorzitter) (overleden op 5-10-2012)
Voorzitter van 2005 t/m 2012. Verder o.a. actief als jeugdleider bij diverse teams van eigen zoon. Groepscoördinator bij de E-pupillen. Jeugdvoorzitter en technisch jeugdcoördinator. Zelf gevoetbald, onder andere in de selectie.

Cees Buijs (ere-voorzitter) (overleden 8-2-2011)
Voorzitter van 1982 t/m 2000.

Willem van Dongen (erelid) (overleden op 11-9-2008)
Secretaris, penningmeester.

Wim van den Broek (ere-voorzitter) (overleden op 17-10-2011)
Voorzitter van 1954 t/m 1974. 

Driek Teunissen Gzn. (ere-voorzitter) (overleden op 20-11-1971)
Mede-oprichter in 1930. Voorzitter van 1930 t/m 1954. 

Driek Teunissen Azn. (lid van verdienste)
Was lid van het bestuur. Haalde de contributie op. Zat bij de kassa voor de entree bij wedstrijden van Unitas'30 1 en haalde de toto op.

Willem van Oosterhout (lid van verdienste)
Mede-oprichter in 1930. Was lid van het bestuur. Was eigenaar van cafe de Posthoorn, Lange Brugstraat 50. Unitas'30 vond hier onderdak en had er kleedruimtes.

Cees Luijken (lid van verdienste)
Lid sinds 1958. Sinds 1977 trainer van de recreatieve senioren. Verricht regelmatig hand- en spandiensten. Zelf gevoetbald in Unitas'30 1. 

Rene Hermus (lid van verdienste)
Lid sinds 1970. Ruim 25 jaar zitting gehad in het jeugdbestuur. Is verder ruim 25 jaar jeugdleider geweest. Sinds 1994 voorzitter van de toernooicommissie waar jaarlijks zo'n 150 teams aan deelnemen. Heeft zelf gevoetbald in alle jeugdteams en later recreatief bij het 6e.

Ton Staaltjens  (lid van verdienste)
Lid sinds 1984. Lid van hoofdbestuur van 2006 t/m 2014. Jarenlang jeugdleider en -trainer. Zo'n 8 jaar lang jeugdvoorzitter. Coördinator 45+. Scheidsrechtersbegeleider op zaterdagochtend. Contactpersoon voor schoolvoetbal.

Adrie Vermeeren  (lid van verdienste)
Lid sinds 1956. Sinds mensenheugenis actief als materiaalverzorger, thee- en limonadeschenker, onderhoudsman en alle verdere klusjes die uitgevoerd moesten worden. Zelf lang gevoetbald in zowel de selectie als recreatief.Bekijk hier de procedures en criteria voor het voordragen van een Erelid en Lid van Verdienste
Terug naar boven