Over Unitas'30

De officiële naam, zoals die door de KNVB is geregistreerd, luidt "sc Unitas'30", opgericht op 10 mei 1930. De naam betekent: Eenheid. Unitas'30 is een voetbalvereniging in Etten-Leur welke is verdeeld in vier pijlers, te weten:
- senioren selectie (zondag);
- senioren recreatief (zaterdag en zondag);
- jeugd selectie;
- jeugd recreatief.

De voetbalvereniging Unitas’30 staat als zodanig geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40281230. 

Het bankrekeningnummer van sc Unitas’30 is NL58RABO0128206918 (Rabobank Etten-Leur) o.v.v. “Penningmeester sc Unitas’30”.

Visie

Unitas’30 streeft ernaar om voor iedereen de beste voorwaarden te creëren die een goed gevoel geven in het beoefenen van de voetbalsport en hobby.
We willen hierbij voor alle leden het hoogst haalbare niveau behalen en behouden. Investeren in de jeugdafdeling moet leiden tot een sterke positie van onze seniorenafdeling.
Samen maken we ons sterk voor plezier, prestatie, sportiviteit en maatschappelijk belang en dragen dit met trots uit.

Missie

Unitas'30, een club waar we trots op zijn; waar voetballiefhebbers, die plezier, prestatie en sportiviteit belangrijk vinden, samen kunnen genieten.

Naam en beeldmerkregistratie

Unitas’30 heeft de naam en het logo officieel laten beschermen en registreren in het merkenregister van het BBIE.  Registratienummer: 1014144 / 1352795. Publicatiedatum 19 april 2017. Gebruik van de naam en het logo is alleen toegestaan na toestemming van het bestuur van Unitas'30.
Terug naar boven