Procedure / regels lidmaatschap Unitas'30

Welkom bij onze vereniging! Als je bij Unitas'30 wilt komen voetballen is het verstandig eerst onderstaande procedures en regels goed door te lezen, alvorens je besluit tot inschrijven. Uiteraard kan men ook informatie opvragen bij de groepscoördinatoren. 

De minimum leeftijd voor inschrijving is 5 jaar. Inschrijvingen voor jongere kinderen worden niet in behandeling genomen. Voor kinderen jonger dan 5 jaar, verwijzen wij u graag naar de mogelijkheid om lid te worden bij Kicks N Sticks, zie hier.

1. Lidmaatschapsvoorwaarden

Leden van Unitas'30 moeten zich houden aan de regels en zich actief inzetten voor de vereniging. U krijgt binnen drie weken na het indienen van uw inschrijfformulier bericht of en per wanneer u toegelaten wordt tot de vereniging. U bent speelgerechtigd wanneer u bent toegelaten. De groepscoördinator is hierin altijd uw contactpersoon. Bekijk hier de lijst met groepscoördinatoren.

2. Contributie

De contributie wordt afgeschreven via een automatische incasso. Ieder nieuw lid tekent een machtiging (of de ouder, verzorger indien het nieuwe lid jonger is dan 18 jaar) om de contributie per kwartaal af te laten schrijven.Conform het besluit van de A.L.V. worden de contributies, eventuele boetes, inschrijfgeld en gebruikersvergoeding van de jeugdoutfit geïncasseerd via automatische incasso. De contributie per 01-07-2020 bedraagt:

 
Categorie leeftijd contributie per kwartaal gebruikersvergoeding kleding
senioren vanaf 19 jaar € 50,00 € 20 per seizoen
junioren 13 t/m 18 jaar € 41,75 € 20 per seizoen
pupillen 5 t/m 12 jaar € 36,50 € 20 per seizoen
35+ en 45+   € 13,25 n.v.t.
overig   € 8,75 n.v.t.

Conform de besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2018, is de contributie voor spelende leden per 1 juli 2019 verhoogd met 6%. Per deze datum is tevens de verenigingscontributie vervallen voor onbetaalde vrijwilligers.  Meer kunt u lezen in de notulen van deze ALV.

2.1. Gebruikersvergoeding
Shirts worden voor de jeugdleden in bruikleen gegeven. De gebruiksvergoeding voor de kleding bedraagt € 20 per jaar en is een eenmalige inning welke in het tweede kwartaal wordt geïnd. Jeugdleden dienen zelf zwarte kousen (met Unitas’30-logo) en zwarte Nike broek te kopen. Deze artikelen kunnen worden gekocht via de webshop.

2.2. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15. Dit is inclusief de kosten voor het aanmelden bij de KNVB. Deze kosten worden na toelating tot de vereniging automatisch geïncasseerd.

2.3. Contributie vrijwilligers
Conform de besluitvorming in de Algemene Ledenvergadering van 8 oktober 2018, zal de contributie voor vrijwilligers per 1 juli 2019 worden verlaagd met € 35,- per jaar.   Voor vragen, stuur een mail naar info@unitas30.nl.
Iedereen betaalt contributie, ook vrijwilligers. Waarom? Ten eerste is het verplicht om iedereen die actief is binnen een ​voetbal​vereniging in te schrijven als KNVB-lid. Een vrijwilligers is dan o.a. verzekerd ​voor aansprakelijkheid en ongevallen ​vanuit een collectieve regeling.
Daarnaast biedt Unitas'30 geheel op eigen initiatief ook diverse 'privileges': een drankje na de training voor trainers, een bakje koffie in de leiderskamer op wedstrijddagen, een uitnodiging voor de jaarlijkse kaderavond, deelname aan allerlei activiteiten, kaderkleding, mogelijkheid tot het volgen van voetbal-gerelateerde cursussen, sociale interactie, het onderdeel zijn van een team.

2.4. Boetes
Boetes opgelegd door de KNVB, te weten: door spelers ontvangen gele en rode kaarten, maar ook collectie boetes voor het team, worden door Unitas’30 automatisch geïncasseerd.
Incasso zal plaatsvinden op basis van de door de KNVB aan Unitas'30 verzonden informatie.
Het betreffende lid zal vooraf aan incassering door Unitas'30 worden geïnformeerd.

2.5. Herinneringen
Voor elke herinnering welke Unitas'30 moet verzenden, vanwege te late betaling van de contributie  of een KNVB boete, wordt een opslag in rekening gebracht van €2,50.
 

3. Aandachtspunten

Heeft u zaken te melden (over uw kind) waarvan u denkt dat deze voor de vereniging van belang zijn ? Meldt het dan bij de groepscoordinator. In een persoonlijk gesprek kunt u uw aanvullende informatie aan hem/haar kwijt.

4. VOG

Unitas'30 streeft naar een zo veilig en prettig mogelijke omgeving voor haar leden. In dat kader verlangt het bestuur van Unitas'30 dat ieder kaderlid, dat direct samenwerkt met kinderen jonger dan 18  jaar en/of met vertrouwelijke informatie werkt, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan overleggen. Hoe gaat dit in zijn werk? Lees hier meer.
Wanneer een kaderlid geen VOG kan overleggen, behoudt Unitas'30 zich het recht voor het nieuwe lid het lidmaatschap te weigeren of te ontzeggen.
Als je je aan meldt als vrijwilliger bij Unitas’30 zal er altijd een intakegesprek volgen en wordt gewezen op het feit dat een VOG verplicht is als onderdeel van algemeen preventiebeleid. Ook het opvragen van referenties en raadplegen van het Register tuchtuitspraken kan deel uitmaken van de aannameprocedure.

5. Regels

Voor elke speler, teamkaderlid en toeschouwer (ouders, verzorgers) gelden enkele standaardafspraken. Dit zijn niet alleen voetbalgerelateerde afspraken, maar zeker ook afspraken in relatie tot omgang, discipline en sportiviteit.
Het lidmaatschap betekent voor zowel de leden als hun ouders/verzorgers de aanvaarding van deze regels.

6. Inschrijven

Inschrijven kan alleen digitaal. Bekijk de lijst met groepscoördinatoren door hier te klikken op.

6.1. Spelerspas
Met ingang van seizoen 2017/2018 is de vertrouwde plastic KNVB spelerspas vervallen.  Vanaf dan maken we gebruik van een digitale spelerspas. De digitale spelerspas is verplicht voor spelers vanaf de categorie O12.   Indien er nog geen foto aanwezig is, zal de teamleiding u vragen om een foto aan te leveren die kan worden ge-upload in de KNVB Wedstrijdzaken App.

6.2. Overschrijving
Als u zich inschrijft bij Unitas'30 en afkomstig bent van een andere voetbalvereniging, is overschrijving verplicht. Een aanvraag om overschrijving dient door het nieuwe lid te worden geregeld.
Lees hier meer over de overschrijving.
 

7. Privacy

Iedereen die lid is van Unitas'30 heeft de mogelijkheid om zelf de zichtbaarheid van persoonlijke gegevens aan te passen. Dit kan via de privacy instellingen in MyClub. Hiervoor dien je ingelogd te zijn. Weet je niet hoe je in moet loggen? Bekijk dan hier de benodigde handleidingen.

8. Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden. Op onze website kan een lidmaatschap opgezegd worden middels dit formulier.
Helaas komt het vaak voor dat leden (of hun ouders/verzorgers) zeggen of denken dat zij het lidmaatschap hebben opgezegd, maar dat hun opzegging niet bij de ledenadministratie is doorgekomen. Dit zorgt altijd voor vervelende toestanden bij de inning van (achterstallige) contributie.
Om deze reden neemt de ledenadministratie uitsluitend opzeggingen in behandeling die schriftelijk binnen komen. Voor leden die niet schriftelijk bij de ledenadministratie opzeggen en derhalve vermeld blijven in de ledenadministratie voor het (volgende) seizoen blijft de contributieregeling voor het gehele seizoen onverkort van kracht. Een lidmaatschap van Unitas'30 duurt een jaar, dit loopt van 1 juli t/m 30 juni. Bij voortijdig opzeggen van het lidmaatschap kan de vereniging besluiten om de contributie te blijven innen tot einde seizoen. 
Terug naar boven