Veelgestelde vragen

Ga naar de webshop om kleding te bestellen.
Of u kunt hiervoor contact opnemen met Jos Rampaart via kleding@unitas30.nl.
Je dient hiervoor lid te zijn van het team waarover je het verslag wilt indienen.  Om een wedstrijdverslag te schrijven, moet je ingelogd zijn op de site. 

Ga naar Teams en selecteer het betreffende team. Bij Wedstijdhistorie klik je op pennetje achter de betreffende wedstrijd. Het verslag wordt na lezing door de redactie op de site geplaatst.

Bekijk hier de handleidingen. 
Ga in het hoofdmenu naar Teams, selecteer je eigen team en klik op Training. Hier staan de trainingstijden vermeld.  
Ga naar deze pagina en volg daar de aanwijzingen.
Alleen Unitas'30-leden kunnen inloggen. Heb je nog nooit ingelogd? Klik dan op Wachtwoord vergeten.
Heb je al vaker ingelogd, klik dan op Inloggen.

Log vervolgens in met je e-mailadres.
Indien er meerdere gezinsleden met hetzelfde e-mailadres geregistreerd zijn, kun je inloggen met je KNVB-nummer.

Weet je je KNVB-nummer niet? Mail dan naar ledenadministratie@unitas30.nl.
Ga hiervoor naar de pagina Lid Worden en vul het formulier in. 

Houd altijd de groepscoördinator aan als uw contactpersoon. 

 

Een proeftraining kan altijd! Neem daarvoor eerst contact op met de groepscoördinator van de leeftijdscategorie waar uw zoon/dochter in hoort. 

Hiervoor is een pagina opgesteld met alle benodigde informatie. Deze pagina is te vinden onder Lidmaatschap > Info jeugdleiders. Klik op deze link om er direct naar toe te gaan.
Het is verplicht om iedereen die actief is binnen een vereniging in te schrijven als KNVB-lid. U bent dan o.a. verzekerd vanuit een collectieve regeling.
Bekijk in eerste instantie de beschikbare informatie op deze pagina

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de secretaris van Unitas'30: secretaris@unitas30.nl. 

Deze moet het ledenmutatieformulier in orde maken, ook de spelerspas meegeven en de overschrijving namens Unitas'30 afwerken.
Bovendien moet hij de huidige stand van zaken omtrent contributies en evt. boetes beoordelen, voordat hij de overschrijving kan tekenen.
Ben je een jeugdspeler? Meld jezelf bij de groepscoördinator en beargumenteer waarom jij denkt dat je in een selectieteam moet spelen. 

Ben je een seniorspeler? Neem dan contact op met de coördinator senioren selectie (senioren-selectie@unitas30.nl). 

 

Het opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk vóór 1 juni geschieden via dit formulier.


Per 1 juli gaat het nieuwe seizoen in bij de KNVB en bij Unitas'30.


Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt opgezegd blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. In bepaalde situaties kan door het bestuur van deze regeling worden afgeweken.


Een mondelinge mededeling aan de leider of trainer, dat men stopt, geldt niet! Een opzegging dient schriftelijk en bij voorkeur digitaal te gebeuren. 

  
Dat klopt, maar Unitas'30 is officieel volgens de regels van de KNVB een zondagvereniging.
Sportlink is het programma van de KNVB waarmee Unitas'30 de ledenadministratie beheert en van waaruit de contributies worden gefactureerd. 

Alle jeugdleden zijn in Sportlink gekoppeld aan het product Voetbal Veld Zondag. Deze omschrijving is NIET aan te passen.
De contributie wordt door Unitas’30 geïncasseerd via het programma Sportlink. Sportlink maakt onderscheid tussen niet-spelende leden en spelende leden. 
  • Niet-spelende leden betalen alleen de verenigingscontributie
  • Spelende leden betalen de verenigingscontributie + de contributie voor hun spelactiviteit (bijv. senioren, junioren, pupillen, 35+, 45+, enz.)
Het voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni en een contributie is verschuldigd voor een geheel seizoen. 
De kwartalen zijn als volgt opgebouwd
  • Kwartaal 1 : juli, augustus, september
  • Kwartaal 2 : oktober, november, december
  • Kwartaal 3 : januari, februari, maart
  • Kwartaal 4 : april, mei en juni. 
Doorgaans wordt de contributie voor een kwartaal ruim een week voor het begin van het kwartaal geïncasseerd. 
Nee. Unitas'30 heeft ervoor gekozen om de methode te gebruiken die door de overheid, de KNVB en NOC/NSF wordt gestimuleerd. Hiermee is het voor Unitas'30 ook de meest zuivere en controleerbare methode. Iedereen levert namelijk hetzelfde document aan waardoor er geen discussie mogelijk is.
Lever de originele VOG in bij Unitas'30 in de leiderskamer ter attentie van Rob van Bussel. 
Of stuur het per post op naar onderstaand adres:

Unitas'30
t.a.v. administratie VOG
Concordialaan 210
4871 ZD  Etten-Leur

E-mailadres:
vog@unitas30.nl
 
Unitas'30 hanteert een geldigheidsduur van 3 jaar na uitgifte van de VOG.
Fred Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, heeft besloten om de proef met een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligersorganisaties blijvend te maken. Dit naar aanleiding van de conclusies van een door het Verwey-Jonker Instituut uitgevoerd evaluatieonderzoek. Lees er hier meer over. 

Update 1-6-2015 : inmiddels is het aanvragen van de VOG (indien aanvraag afkomstig is van Unitas'30) geheel kosteloos. 
Terug naar boven