Info seniorenleiders en -trainers

Op deze pagina vindt u alle informatie voor een (nieuwe) leider of trainer bij de Senioren van
Unitas’30.

Welkomstwoord

Beste seniorenleider, welkom bij Unitas'30!

Middels onderstaande informatie willen we jullie – (nieuwe) leiders of trainers - duidelijkheid verschaffen over het reilen en zeilen binnen onze vereniging.

Onze vereniging kent een stabiele groep met senioren. Enerzijds de selectieteams en anderzijds de recreatieve seniorenteams op zaterdag en zondag. Daarnaast hebben een actieve groep voetballers bij de 35+ en 45+ die op vrijdagavond onderling voetballen. Unitas’30 wil jullie vragen om onderstaande afspraken op te volgen, maar ook om verbeteringen met ons te delen. We willen uiteindelijk allemaal het beste voor iedereen en op een respectvolle manier met elkaar samenwerken.

Organisatie

Unitas'30 is een vereniging met ruim 1500 leden. Om deze grote vereniging in goede banen te leiden, heeft Unitas'30 een stevige organisatie neergezet. De volledige organisatie is terug te vinden op deze pagina. De belangrijkste contactpersonen, voor jullie als leider, zijn de groepscoördinator en de wedstrijdsecretarissen. Op de pagina per commissie kun je precies zien wie je nodig hebt en waarvoor.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Iedere vrijwilliger bij Unitas'30 die direct of indirect werkt met minderjarigen (jonger dan 18 jaar) dient een VOG te kunnen overleggen. Lees hier meer over het VOG-beleid van Unitas'30.

Materiaal en Kleding

Als leider van een team heb je materiaal nodig, zoals intrapballen en wedstrijdkleding. De groepscoördinator is het aanspreekpunt hiervoor. De materialen worden beheerd door de commissie Beheerszaken, waar de groepscoördinator de contactpersoon is tussen de trainers/leiders en deze commissie.

De wedstrijdkleding bestaat uit een wedstrijdshirt, een korte broek en een paar kousen. Van de wedstrijdkleding dienen de leden de kousen en broekjes zelf aan te schaffen. Dit kan via de webshop of bij Bruba Sport (www.bruba.nl). De wedstrijdshirts worden voor leden in bruikleen gegeven.

Voorafgaand aan de wedstrijd kun je de tas met wedstrijdshirts ophalen in de portocabin naast veld 4. Daar staan alle tassen gesorteerd per team opgeslagen.

Mocht je in je kledingtas plotseling een shirt missen of plotseling andere shirts hebben, meldt dit dan bij beheer@unitas30.nl. Mocht je tas helemaal ontbreken in het rek, meldt je dan bij het wedstrijdsecretariaat.

Leidersbijeenkomsten

Gedurende het seizoen worden leidersvergaderingen gehouden, geïnitieerd door de groepscoordinator. Aanwezigheid van jou, als leider, wordt enorm op prijs gesteld. Houdt hiervoor de website of je mailbox in de gaten.

Website

De website van Unitas'30 is interactief. Dit wil zeggen dat je kunt inloggen (lees hier hoe), je gegevens bij kunt houden, teamleden kunt mailen, wedstrijdverslagen kunt maken en nog meer. Hier vindt u de handleiding voor het maken van wedstrijdverslagen.

Kaderleden per team

Unitas'30 streeft ernaar om alle teams te voorzien van minimaal één leider.
De leider zorgt voor de organisatie rond een team, zoals het vervoer, de wissels, (eventueel) het invullen van het wedstrijdformulier, zorgen dat de wedstrijdtenues gepakt worden, enz.

Trainingen

de recreatieve senioren wordt 1 x per week een gezamenlijke training aangeboden. Zie hiervoor het trainingsschema.

Het trainingsmateriaal wordt beschikbaar gesteld door Unitas'30. Denk hierbij aan ballen, pylonen en hesjes. De trainer dient voorafgaand aan de training ervoor te zorgen dat het trainingsmateriaal wordt opgehaald in het materiaalhok. Het materiaalhok is te vinden bij het hoofdveld, bij de trap naar de tribune.

Van de trainers wordt verwacht dat de begin- en eindtijd van een training worden gerespecteerd. Dit in verband met trainingen die nog volgen. Let wel: Douchen en omkleden kan tot uiterlijk 22.00 uur. Dan dienen de kleedkamers verlaten te zijn.

Trainers kunnen gebruik maken van de uitklapbare goals en van de draagbare 4x4-goals. Het is uiteraard wel de bedoeling dat de uitklapbare goals worden ingeklapt na gebruik en dat de draagbare 4x4-goals worden opgeruimd.

Wedstrijden

Alle seniorenteams van Unitas'30 spelen in competitieverband onder de vlag van de KNVB. Het competitieschema wordt door de KNVB opgesteld, deels en waar mogelijk in overleg met Unitas'30.

Alle wedstrijden, voor zover deze bekend zijn, worden gepubliceerd op de website. Deze zijn terug te vinden in het programma of via de teampagina.

Speeltijden
Bij iedere wedstrijd staat een tijd vermeld, dit is de aanvangstijd. Oftewel het tijdstip wanneer de wedstrijd begint. Er zijn geen vaste speeltijden.

Uiteraard is er ook een aanwezigheidstijdstip. Dit tijdstip wordt door de leider en/of trainer zelf bepaald en kan door de leider of trainer zelf worden ingevoerd op de website. Lees hier hoe dat moet

Wedstrijd verzetten
Alleen met een gegronde reden(anders dan het hebben van te weinig spelers, zie daarvoor hieronder meer), kan een verzoek ingediend worden voor het verzetten van een wedstrijd. Een verzoek tot het verzetten van een wedstrijd op zaterdag zal uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de wedstrijd (en uiterlijk om 16.00 uur) bij het wedstrijdsecretariaat moeten worden ingediend. Het wedstrijdsecretariaat beoordeelt het verzoek en beslist uiteindelijk of het verzoek ingewilligd wordt. Voor seniorenteams geldt één keer per seizoen de zogenaamde “baaldag”. Deze kan zonder opgave van reden worden aangevraagd bij de KNVB (zoals hierboven vermeld).

Wedstrijd op het laatste moment afgelast
Het komt voor dat de KNVB een wedstrijd op het laatste moment af last. Ook komt het voor dat een tegenstander (vaak nog op de wedstrijddag) aangeeft niet op te komen dagen. Of erger nog: de tegenstander laat helemaal niets weten en komt niet opdagen. Dat zijn vervelende situaties voor alle betrokkenen. Het wedstrijdsecretariaat kan helaas weinig aan doen aan deze overmacht situaties. Het wedstrijdsecretariaat zal in overleg met de teamleiding een oplossing proberen te vinden. Eén van de oplossingen is om bij andere teams aan te geven dat de wedstijd niet door gaat, zodat spelers nog met een ander team mee kunnen doen.

Niet op komen dagen
Als je team op de wedstrijddag niet op komt dagen zonder dit vooraf te melden, behoudt Unitas’30 zich het recht voor om de daaraan gekoppelde boete van de KNVB te verhalen op het team.

Veldindeling
Unitas'30 is verantwoordelijk voor de veldindeling. In het programma staat bij thuiswedstrijden altijd vermeld op welk veld een wedstrijd gespeeld wordt. Dit geldt ook voor de kleedkamerindeling. Lees hier meer over op de pagina over de accommodatie van Unitas'30.

Alle hierboven genoemde informatie wordt ook weergegeven op het scherm in de centrale hal van het clubhuis.

Scheidsrechter
De scheidsrechterscoördinator van Unitas'30 probeert voor iedere wedstrijd een scheidsrechter te regelen. Soms is dat niet te realiseren en dient één van de leiders de wedstrijd van zijn team te fluiten. Unitas’30 vraagt begrip voor deze situatie. Onze scheidsrechters zijn ook vrijwilligers en het is een hele klus om voor alle thuiswedstrijden hiervoor bezetting te hebben.

Melden
Voorafgaand aan iedere wedstrijd dient de leider zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat in de leiderskamer. De leiderskamer is op de eerste verdieping van het Unitas'30 clubgebouw. Enerzijds bereikbaar via de trap buiten (bij het hoofdveld), anderzijds via de trap binnen (bij binnenkomst in de kantine, aan uw linkerzijde). Leiders dienen voorafgaand aan de wedstrijd het Mobiele Digitaal Wedstrijdformulier (mDWF) in te vullen. Hierbij is de digitale spelerspas een belangrijk middel, lees hier meer over de digitale spelerspas.

Drinken in de rust
In de rust wordt thee beschikbaar gesteld. De thee wordt in de rust in de kleedkamer gebracht. Gelieve na de rust het dienblad terug te brengen naar het uitgiftepunt.

Kleedkamer
Zorg ervoor dat een kleedkamer netjes wordt achter gelaten. Verwacht wordt dat de laatste persoon de kleedkamer middels de vloerwisser droog veegt. De laatste jaren zien we helaas een toenemende trend dat kleedkamers na een training of wedstrijd in belabberde staat worden achtergelaten. Houdt alsjeblieft toezicht en spreek teamleden aan op onbehoorlijk gedrag. Bij terugkerend negatief gedrag, kan e.e.a. worden gemeld bij de commissie Sportiviteit & Respect.

Vanaf 12.30 uur is het mogelijk de kleedkamer op slot te doen. Een sleutel kun je afhalen bij de heren van Beheer. Unitas’30 is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal van goederen uit de kleedkamers.

Op en rond het veld
Het is niet toegestaan om andere personen dan eigen teamleden plaats te laten nemen in de dugout.

Om de veiligheid van spelers en scheidsrechters te verhogen, is het alleen voor bepaalde personen toegestaan om zich tijdens wedstrijden binnen de afrastering van de velden te bevinden. Het gaat om de scheidsrechter, reservespelers, trainers/coaches/leiders, verzorger, een verantwoordelijk bestuurslid en (herkenbare) ordebewaarders in functie, waaronder de door de vereniging aangestelde scheidsrechtersbegeleiders. Toeschouwers behoren zich dus te begeven achter de omheining. Spreek a.u.b. de toeschouwers hierop aan.

Kluisjes
In de leiderskamer zijn voldoende afsluitbare kluisjes beschikbaar om waardevolle spullen in te bewaren. Maak er gebruik van. Helaas hebben we al een aantal keer te maken gehad met diefstal uit kleedkamers en dat is niet fijn. Unitas’30 is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal van goederen uit de kleedkamers.

Vrij speelweekend
Soms heeft de KNVB voor een bepaald weekend geen competitiewedstrijd vastgesteld. In dat geval zijn er drie mogelijkheden:
  1. er is een inhaalprogramma: dit wordt door de KNVB, in overleg met Unitas'30, gecommuniceerd;
  2. er is een KNVB-bekerprogramma indien je is ingeschreven voor de KNVB-beker. Dit is een aparte competitie welke los staat van de reguliere competitie;
  3. er is een mogelijkheid om vriendschappelijk te spelen.
Vriendschappelijke wedstrijden worden georganiseerd door en in overleg met het wedstrijdsecretariaat. Het initiatief voor het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd ligt bij de teamleiding. Er is ruim van tevoren bekend (via voetbal.nl of de website van Unitas’30) dat je team een vrij weekend heeft. Hier: https://www.unitas30.nl/documenten-kader-knvb kan je een aanvraag doen voor het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd. Het wedstrijdsecretariaat zal dus niet uit zichzelf een wedstrijd inplannen. Dit gebeurt alleen op verzoek van de leider van het team.

Als je team besluit geen vriendschappelijke wedstrijd aan te vragen (en dus een vrij weekend heeft), is het prettig om andere leiders op de hoogte te stellen dat je team vrij is. Mogelijk kunnen spelers meedoen met andere teams.

Heeft een team een eigen verzoek voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen een bepaalde tegenstander, neem dan eerst contact op met het wedstrijdsecretariaat. Regel nooit zelf een wedstrijd met een andere vereniging, maar laat de communicatie lopen via het wedstrijdsecretariaat. Het wedstrijdsecretariaat zal dan proberen het verzoek in te willigen.

Te weinig spelers
Als een team te weinig spelers heeft voor een bepaalde wedstrijd, dan moet de leider contact opnemen met de groepscoördinator. In overleg met de groepscoördinator moet een oplossing gevonden worden in de vorm van het lenen van spelers van andere teams.

Wedstrijden worden in principe niet afgezegd. Als er een goede reden is waarom een wedstrijd afgezegd moet worden, dan dient de groepscoördinator dit – met opgaaf van reden - met de wedstrijdsecretaris te bespreken. Het wedstrijdsecretariaat beoordeelt de situatie en beslist uiteindelijk.

Commissie Sportiviteit & Respect

Als een speler van Unitas'30 een rode kaart krijgt is de speler (met leider) verplicht zich (na afloop van de wedstrijd) te melden bij het wedstrijdsecretariaat in de leiderskamer. Er dient een formulier ingevuld worden die de KNVB kan opvragen als er onduidelijkheden zijn. Als de speler het niet eens is met het schikkingsvoorstel kan men in beroep gaan en moet het formulier verplicht opgestuurd worden. Ook als er zich tijdens of na een wedstrijd een ander incident voordoet (staken wedstrijd, opstootjes etc.) graag even direct melding maken bij het wedstrijdsecretariaat. Op de website bij “Documenten, Algemeen” vindt u het Tuchtreglement.

Is er sprake van een vervelend incident binnen het team en je kunt het binnen je team moeilijk oplossen, neem dan eerst contact op met de Groepscoordinator. Deze bepaalt in samenspraak met de leiders/trainers en met de commissie Sportiviteit & Respect wat de te nemen stappen zijn.

Het dames- en meisjesvoetbal is één van de snelst groeiende sporten binnen Nederland. Ook bij Unitas'30 merken we de toenemende interesse onder de dames en meisjes. Om ook deze groep zo goed mogelijk te begeleiden, heeft Unitas'30 enkele regels opgesteld voor leiders van meisjesteams.

Overige

Speler komt niet opdagen
Het kan zijn dat u te maken krijgt met (een) speler(s) die langere tijd niet op komen dagen zonder u hierover te informeren. Om hiervoor een uniforme handelswijze te hanteren, heeft Unitas'30 hier een handleiding voor gemaakt.

Blessures
Voetbal is natuurlijk een contactsport met de mogelijkheid tot het oplopen van blessures, zowel voor jong als oud. Daarom heeft Unitas'30 een samenwerking met CentrumFIT. Ook worden documenten en presentaties van medische aard verzameld en beschikbaar gesteld voor alle leden.

Als een speler langere tijd of zwaar geblesseerd is, wilt Unitas'30 dit niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Voor deze gevallen hanteert Unitas'30 een kleine attentiewaarde. Dergelijke blessures kunnen gemeld worden via blessure@unitas30.nl. Leiders/trainers kunnen - als ze ingelogd zijn - via de teampagina op de website ook de blessure melden door te klikken op het betreffende icoontje.
Terug naar boven