Algemene Leden Vergadering Maandag 7 Oktober

26 september 2019
www.unitas30.nl
Beste leden,

Het bestuur van Unitas’30 nodigt u allen uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 7 oktober 2019 om 19.30 uur (in de kantine van Unitas’30).

De agenda is als volgt:

1. Opening

2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 8 oktober 2018

3. Jaarverslag secretaris 2018 - 2019

4. Financieel jaarverslag 2018 - 2019

5. Begroting 2019 - 2020

6. Verslag kascontrole

7. Vaststellen contributies 2020 - 2021

8. Verkiezing bestuursleden

a. Martin Joosen (voorzitter) --> aftredend, verkiesbaar voor 2 jaar

b. Martin de Kinderen (penningmeester) --> aftredend, verkiesbaar voor 2 jaar

9. Rondvraag

10. Sluiting

 

De notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van de secretaris kunt inzien op de website: https://www.unitas30.nl/interne-documenten. U moet hiervoor wel ingelogd zijn. U kunt het jaarverslag ook opvragen bij de secretaris (Ton van der Corput) via secretaris@unitas30.nl. Financiële verslagen of cijfers worden niet digitaal gedistribueerd maar kunnen worden ingezien op afspraak bij de penningmeester. Neem hiervoor contact op met de penningmeester (Martin de Kinderen) via penningmeester@unitas30.nl.

Alle stemgerechtigde leden (16 jaar en ouder op de dag van de vergadering) hebben toegang tot de ALV en hebben daarin ieder één stem. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. Een geschreven en ondertekende machtiging dient te worden overhandigd aan de secretaris (of diens plaatsvervanger) bij binnenkomst in de kantine van Unitas'30.
 
De Algemene Ledenvergadering: ben én blijf betrokken bij Unitas’30!
Jaarlijks vindt bij onze vereniging de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Een jaarlijkse ALV is volgens de statuten een verplichting. Het bestuur geeft dan openheid van zaken, licht de financiële status van de vereniging toe, er zijn (her)verkiezingen van bestuursleden en het bespreekt belangrijke zaken omtrent het reilen en zeilen van onze vereniging. De vereniging waar ook jij lid van bent. Het is hét moment om mee te denken, vragen te stellen en mee te discussiëren over onderwerpen die ter tafel komen.
Het bestuur bemerkt al jaren een zeer geringe opkomst bij de ALV. De vereniging telt momenteel 828 stemgerechtigde leden (16 jaar en ouder). In 2018 waren er 58 leden op de ALV. Terwijl juist op de ALV belangrijke besluiten genomen worden die ook jou aan gaan.

Daarom een oproep van het bestuur om te komen, mee te praten en je stem te laten gelden.


Met sportieve groet,

Namens het bestuur
Ton van der Corput, secretaris
secretaris@unitas30.nl

 
Het districtstoernooi in Boxtel is voor het district Zuid I de voorronde voor het Nederlands Kampioenschap dat later dit jaar eveneens… Meer >
 
www.unitas30.nl
Unitas '30 MO11-1 heeft een wildcard toegewezen gekregen voor het NK jeugdvoetbal 2020 in hun categorie !! De eindstrijd zal… Meer >
 
www.unitas30.nl

Nieuwjaarskamp O13-O15

09 januari 2020
Het eerste weekend van 2020 werd de kantine niet gebruikt voor koffie op de vroege zaterdagochtend, maar als slaapplaats voor een groep… Meer >
 
De trainingen voor de jeugdkeepers zullen weer wederom starten op di 14 januari om 19:00 tot 20:00 voor de leeftijd tot en met 13 jaar.… Meer >
 
 
31-12-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-08-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-03-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-05-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-12-2017 Meer >
 
 
 
28-11-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-09-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-05-2016 Meer >
 
 
 
Terug naar boven