Algemene ledenvergadering: 8 oktober 2018

21 september 2018
Beste leden,

Het bestuur van Unitas’30 nodigt u allen uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 8 oktober 2018 om 19.30 uur (in de kantine van Unitas’30).

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11-9-2017 en 22-6-2018
 3. Jaarverslag secretaris 2017-2018
 4. Financieel jaarverslag 2017-2018
 5. Begroting 2018-2019
 6. Verslag kascontrole
 7. Verkiezen nieuwe kascommissie
 8. Vaststellen contributies en voorgenomen beleidswijziging omtrent vrijwilligerscontributie
 9. Verkiezing bestuursleden
  • Martin Joosen (voorzitter): aftredend, verkiesbaar voor 1 jaar
  • Corné de Jong (hoofd voetbalzaken): aftredend, verkiesbaar voor 2 jaar
  • Ton van der Corput (secretaris): aftredend, verkiesbaar voor 2 jaar
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
De notulen van de vorige vergadering(en) en het jaarverslag van de secretaris kunt inzien op de website: https://www.unitas30.nl/interne-documenten. U moet hiervoor wel ingelogd zijn. U kunt het jaarverslag ook opvragen bij de secretaris(Ton van der Corput) via secretaris@unitas30.nl. Financiële verslagen of cijfers worden niet digitaal gedistribueerd maar kunnen worden ingezien op afspraak bij de penningmeester. Neem hiervoor contact op met de penningmeester(Martin de Kinderen) op penningmeester@unitas30.nl.

Alle stemgerechtigde leden (16 jaar en ouder op de dag van de vergadering) hebben toegang tot de ALV en hebben daarin ieder één stem. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. Een geschreven en ondertekende machtiging dient te worden overhandigd aan de secretaris bij binnenkomst in de kantine van Unitas'30.


Met sportieve groet,

Namens het bestuur
Ton van der Corput, secretaris
secretaris@unitas30.nl

 
www.unitas30.nl
De trekkingsuitslag van de Grote Clubactie loterij 2018 is bekend!  Bij Unitas’30 zijn 16 prijzen gevallen. Wij weten niet wie… Meer >
 
www.unitas30.nl
Sinds dit seizoen is Centrum fit een nieuwe partner van Unitas'30.  Met enige regelmaat zullen wij een tip van Centrum… Meer >
 
www.unitas30.nl
Beste leden, Het is zover! Jullie ontvangen één dezer dagen een heus Unitas'30 Clubmagazine bij je in de brievenbus. De… Meer >
 
www.unitas30.nl
Deze week is Sven Kunzel Pupil van de Week bij de wedstrijd Unitas'30 1 – Beek Vooruit 1. Natuurlijk is er ook een echt interview… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-05-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-12-2017 Meer >
 
 
 
28-11-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-09-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-05-2016 Meer >
 
 
 
Terug naar boven