Algemene ledenvergadering: 8 oktober 2018

21 september 2018
Beste leden,

Het bestuur van Unitas’30 nodigt u allen uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 8 oktober 2018 om 19.30 uur (in de kantine van Unitas’30).

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11-9-2017 en 22-6-2018
 3. Jaarverslag secretaris 2017-2018
 4. Financieel jaarverslag 2017-2018
 5. Begroting 2018-2019
 6. Verslag kascontrole
 7. Verkiezen nieuwe kascommissie
 8. Vaststellen contributies en voorgenomen beleidswijziging omtrent vrijwilligerscontributie
 9. Verkiezing bestuursleden
  • Martin Joosen (voorzitter): aftredend, verkiesbaar voor 1 jaar
  • Corné de Jong (hoofd voetbalzaken): aftredend, verkiesbaar voor 2 jaar
  • Ton van der Corput (secretaris): aftredend, verkiesbaar voor 2 jaar
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
De notulen van de vorige vergadering(en) en het jaarverslag van de secretaris kunt inzien op de website: https://www.unitas30.nl/interne-documenten. U moet hiervoor wel ingelogd zijn. U kunt het jaarverslag ook opvragen bij de secretaris(Ton van der Corput) via secretaris@unitas30.nl. Financiële verslagen of cijfers worden niet digitaal gedistribueerd maar kunnen worden ingezien op afspraak bij de penningmeester. Neem hiervoor contact op met de penningmeester(Martin de Kinderen) op penningmeester@unitas30.nl.

Alle stemgerechtigde leden (16 jaar en ouder op de dag van de vergadering) hebben toegang tot de ALV en hebben daarin ieder één stem. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen. Een geschreven en ondertekende machtiging dient te worden overhandigd aan de secretaris bij binnenkomst in de kantine van Unitas'30.


Met sportieve groet,

Namens het bestuur
Ton van der Corput, secretaris
secretaris@unitas30.nl

 
Vorig seizoen hebben Ria Staaltjens en Cees Luijken pas op de plaats gemaakt na jarenlang gecollecteerd te hebben voor het tientjesbord… Meer >
 
www.unitas30.nl
Deze week is Luca van der Kruijk Pupil van de Week bij de wedstrijd Unitas'30 1 – Sarto-1. Natuurlijk is er ook een echt… Meer >
 

Kleding wassen bij Unitas'30

09 februari 2019
Beste leden, Jullie zijn het al jaren gewend: bij onze club zijn we in de gelukkige en unieke omstandigheid dat de wedstrijdshirts na… Meer >
 
www.unitas30.nl
Beste Unitassers, Vanwege het succes van vorig jaar, organiseren we ook dit jaar weer de Grote Unitas'30 VoetbalQuiz. Inmiddels… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-05-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-12-2017 Meer >
 
 
 
28-11-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-09-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-05-2016 Meer >
 
 
 
Terug naar boven