UITNODIGING EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING: 2 MAART 2020

02 maart 2020
Beste leden,

Het bestuur van Unitas'30 nodigt al haar leden uit voor een tussentijdse algemene ledenvergadering (ALV) op maandag 2 maart 2020 in onze kantine. Aanvang 19:30 uur.
Er wordt een voornemen besproken om te investeren in zonnepanelen teneinde onze accommodatie te verduurzamen. Eén en ander komt voort uit een initiatief vanuit de gemeente Etten-Leur die een aantrekkelijke regeling heeft voor alle verenigingen in de gemeente en waar Unitas'30 voornemens is om aan deel te nemen.  Volgens onze statuten (artikel 10.4) dient dit voorgelegd te worden aan de ALV.

Daarnaast is er recentelijk een royement uitgesproken aan één van onze leden.  Het tuchtreglement voorziet in artikel 5 in een beroepsprocedure. Het betreffende lid heeft beroep aangetekend.  Dit beroep dient te worden besproken in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 
De agenda luidt als volgt:
  1. Opening.
  2. Presentatie voorstel Zonnepanelen. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  3. Stemming inzake de investering in Zonnepanelen. Stemming door handopsteking, meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden is bepalend.
  4. Behandeling beroep royement.  Stemming, meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden is bepalend.
  5. Afsluiting.
Alle stemgerechtigde leden (16 jaar en ouder op de dag van de vergadering) hebben toegang tot de ALV. 

Graag verwelkomen wij iedereen in onze kantine.  

Tot ziens op maandag 2 maart,

Bestuur sc Unitas'30

 
www.unitas30.nl
Beste Unitassers, In navolging van de verscherpte maatregelen van de regering en het bericht van de KNVB dat de competities en… Meer >
 
www.unitas30.nl
Ivm sluiting Unitas'30 t/m 31-03-2020 zijn wij helaas genoodzaakt om de paaseitjes actie stop te zetten.  Mocht je al eitjes… Meer >
 

SCHEIDSRECHTERS GEVRAAGD

06 maart 2020
Unitas’30 is op zoek naar nieuwe scheidsrechters, zowel bij de pupillen als bij de junioren en senioren.  Wekelijks worden er… Meer >
 
www.unitas30.nl
Beste Unitassers, Graag willen we jullie aandacht vragen voor ons jubileumjaar. Op 10 mei 2020 bestaat S.C. Unitas’30 90 jaar. Dit… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-12-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20-08-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-03-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-05-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-12-2017 Meer >
 
 
 
28-11-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-09-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-05-2016 Meer >
 
 
 
Terug naar boven